TÒA GIÁM MỤC NHA TRANG
22 Trần Phú
TP. Nha Trang

Nha Trang, ngày 25 tháng 8 năm 2007

Kính gửi :

Quý Cha
Quý Tu Sĩ, Chủng sin
Anh chị em giáo dân

Trong chương trình tôn tạo Tòa Giám Mục Nha Trang, PHÒNG TRUYỀN THỐNG GIÁO PHẬN được đặt nơi Nhà Tổ để giới thiệu và lưu trữ những hình ảnh, những di vật, những tài liệu liên quan đến LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, NỔ LỰC HỘI NHẬP VĂN HÓA, và NHỮNG CON NGƯỜI TIÊU BIỂU trong đó phải nói đến CÁC VỊ CHỦ CHĂN…

Vì thế để PHÒNG TRUYỀN THỐNG GIÁO PHẬN có thể phản ảnh trung thực và sinh động lịch sử Giáo phận, Tòa Giám Mục Nha Trang cần sự đóng góp tài liệu của mọi thành phần Dân Chúa, con cái của Giáo phận, trong nước cũng như ngoài nước, của Chủng viện Sao Biển, của các Giáo Hạt, Giáo xứ, Hội Dòng, của mỗi cộng đoàn Dòng Tu, các Cơ sở và tổ chức. Những đóng góp bằng hình ảnh, di vật, tài liệu liên quan đến lịch sử truyền giáo, lịch sử hình thành và phát triển, hội nhập văn hóa, và những con người tiêu biểu của Giáo phận sẽ làm phong phú cho Phòng Truyền Thống và giúp ích cho nhiều người và các thế hệ tương lai biết về Giáo phận.

Những tài liệu nói trên liên quan đến các thời kỳ và các vị chủ chăn sau đây:

Từ thế kỷ XVII đến năm 1957 (năm Tòa thánh thiết lập Giáo phận Nha Trang).

Năm 1957 - 1966 : Giáo Phận Nha Trang được thiết lập và được cai quản bởi Giám Mục tiên khởi là Đức Cha Marcel Piquet Lợi (+).

Năm 1967–1975 dưới thời Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (+)

Từ năm 1975 cho đến nay dưới thời Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa,
cùng Đức Cha Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho (+) (1997-2003).
cùng Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh (2005 - ).

Xin Quý Cha, Quý Cộng đoàn và anh chị em tích cực giúp đỡ Tòa Giám Mục Nha Trang trong công việc xây dựng và làm phong phú Phòng Truyền Thống. Những đóng góp hình ảnh, di vật, tài liệu xin gởi về Tòa Giám Mục Nha Trang theo địa chỉ ở trên hoặc có thể liên lạc với Tòa Giám Mục qua email: tgmnhatrang@gmail.com

Xin cám ơn Quý Cha, Quý Cộng Đoàn và anh chị em.

+ GM. Giuse Võ Đức Minh

Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang.